Injektionsbehandlingar

Peter Tuguntke, läkare från Schön Skin Care i Hamburg utför olika injektionsbehandlingar hos oss.

Vill du veta mer, fråga oss!

Injektionsbehandlingar med Juvederm (Restylane) från 3500 kr

Muskelavslappnande injektionsbehandlingar från 2500 kr

Blue Peel: 5000 kr